Verkostoista voimaa ja vaikuttavuutta

Jade yhteisö linkittyy osaksi laajempaa moninaisuus- ja monikulttuurisuustyön sekä vanhuspalvelujen asiantuntijoiden verkostoa. Yhteistyökumppanimme tekevät töitä edistääkseen Suomeen muuttaneiden ikääntyneiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.


Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän tarkoitus on vahvistaa alan toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, hyödyntää keskinäistä osaamista edunvalvontatyössä sekä tiivistää yhteistyötä etnisten ja kielellisten vähemmistöjen iäkkäiden aseman parantamiseksi Suomessa.

Jäsenet:

 • Jade yhteisö ry (valtakunnallinen toiminta)
 • Eläkeläiset ry (valtakunnallinen toiminta) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta
 • Mukes ry – Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry www.mukes.fi
 • Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry (pk-seudun toiminta) www.polli.fi 
 • Monikko ry (maakunnallinen, Keski-Suomi) www.monikkoyhdistys.com
 • Yhteenliittymän logo, jossa timantin muotoisen logon sivut ovat eri värisiä.
   
   

  Verkostot ja työryhmät

  VERKOSTOT:
  • Helsingin vanhusneuvoston jäsenyys kaudella 2021-2023
  • VeTo - vertaistoiminnan verkosto on maahan muuttaneiden vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto, jota koordinoi Suomen Pakolaisapu ry. Verkoston tavoitteena on kehittää vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Lisätietoa: vertaistoimijat.fi
  • Kumppanuusohjelma kokoaa yhteen maahan muuttaneiden kotoutumistyötä tekeviä toimijoita kunta- ja järjestösektoreilta. Ohjelmaa koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
  • Osana -verkosto edistää Suomeen muuttaneiden pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Verkoston toimintaa koordinoi Kuntoutussäätiö.
  • IKÄ-verkosto on eduskunnan alaisuudessa toimiva ikääntyvän väestön asioita käsittelevä kansanedustajia ja järjestöjä yhteen kokoava verkosto, jota koordinoi Ikäinstituutti
  • MOVA - monikulttuurisen vanhustyön verkosto kokoaa yhteen Helsingin palvelukeskuksia, järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tekevät monikulttuurista vanhustyötä tai suunnittelevat toimintaa ikääntyville vähemmistöön kuuluville helsinkiläisille.
  • Liikkuvat-verkoston tavoitteena on parantaa Helsingissä ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Lisätietoa: hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/liikkuvat-verkosto/
  • Kumppanuushautomo -verkosto kokoaa yhteen maahanmuuttajajärjestöjä ja tukee niiden välistä yhteistyötä Espoossa. Lisätietoa: ejy.fi
  • ENIEC -verkosto on Euroopan laajuinen moninaisen vanhustyön verkosto (European Network on Intercultural Elderly Care). Lisätietoa: eniec.com
  TYÖRYHMÄT:
  • Monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän työryhmä (SPR)
  • Neuvotaan -verkosto (Helsinki)
  • Etsivän vanhustyön verkosto (Helsinki)
  • Neuvova Vantaa -verkosto (Vantaa)