Verkostoista voimaa ja vaikuttavuutta

Jade yhteisö linkittyy osaksi laajempaa moninaisuus- ja monikulttuurisuustyön sekä vanhuspalvelujen asiantuntijoiden verkostoa. Yhteistyökumppanimme tekevät töitä edistääkseen Suomeen muuttaneiden ikääntyneiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.


Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän tarkoitus on vahvistaa alan toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, hyödyntää keskinäistä osaamista edunvalvontatyössä sekä tiivistää yhteistyötä etnisten ja kielellisten vähemmistöjen iäkkäiden aseman parantamiseksi Suomessa.

Jäsenet:

 • Jade yhteisö ry (valtakunnallinen toiminta)
 • Eläkeläiset ry (valtakunnallinen toiminta) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta
 • Mukes ry – Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry www.mukes.fi
 • Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry (pk-seudun toiminta) www.polli.fi 
 • Monikko ry (maakunnallinen, Keski-Suomi) www.monikkoyhdistys.com
 •  

  Verkostot


  Helsingin vanhusneuvoston jäsenyys kaudella 2021-2023 sekä 2023-2025
  VeTo - vertaistoiminnan verkosto on maahan muuttaneiden vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto, jota koordinoi Suomen Pakolaisapu ry. Verkoston tavoitteena on kehittää vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Lisätietoa: vertaistoimijat.fi
  LUMO-verkosto kokoaa yhteen maahanmuuttajajärjestöjä ja tukee niiden välistä yhteistyötä Espoossa, toimintaa koordinoi Hyte ry. 
  Kumppanuusohjelma kokoaa yhteen maahan muuttaneiden kotoutumistyötä tekeviä toimijoita kunta- ja järjestösektoreilta. Ohjelmaa koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
  Osana -verkosto edistää Suomeen muuttaneiden pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Verkoston toimintaa koordinoi Kuntoutussäätiö.
  IKÄ-verkosto on eduskunnan alaisuudessa toimiva ikääntyvän väestön asioita käsittelevä kansanedustajia ja järjestöjä yhteen kokoava verkosto, jota koordinoi Ikäinstituutti
  MOVA - monikulttuurisen vanhustyön verkosto kokoaa yhteen Helsingin palvelukeskuksia, järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tekevät monikulttuurista vanhustyötä tai suunnittelevat toimintaa ikääntyville vähemmistöön kuuluville helsinkiläisille.
  Liikkuvat-verkoston tavoitteena on parantaa Helsingissä ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Lisätietoa: hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/liikkuvat-verkosto/
  Etsivän vanhustyön mobiiliverkosto, kokoaa yhteen etsivää vanhustyötä tekeviä toimijoita Helsingissä, toimintaa koordinoi Seniori-info.
  ENIEC -verkosto on Euroopan laajuinen moninaisen vanhustyön verkosto (European Network on Intercultural Elderly Care). Lisätietoa: eniec.com
  Neuvotaan ja Neuvova Vantaa -verkosto kokoavat yhteen vieraskielisten neuvontatyötä tekeviä toimijoita.

  Kansainvälinen yhteistyö

  Diversity sensitive care for older migrants and their families -projekti

  Jade yhteisö on kumppanina Euroopan unionin Erasmus + -rahoitetussa D.I.S.C.O.P.M.B. -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa terveys-  ja sosiaalialan korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen valmiuksia tarjota monaisuussensitiivistä hoivaa iäkkäille vieraskielisille käsittelevää koulutusta. Hankkeessa huomioidaan monimuotoisuus ja edistetään inklusiivisia hoitokäytäntöjä kaikenikäisille ja erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville ikääntyville ja heidän perheilleen. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on edistää innovatiivisia oppimis- ja opetuskäytäntöjä.

  Hankkeen ajankohtaisiin uutisiin ja tuloksiin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla: https://www.diversitysensitycare.eu/