Ryhmätoimintaa
JADE-toimintakeskuksessa

JADE-toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka Helsingin Töölössä. Toimintakeskuksessa järjestetään asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille vieraskielisille. Ryhmätoiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan somalin-, arabian-, mandariinikiinan-, vietnamin-, kurdin-, farsin- ja darinkielillä, sekä selkeällä suomen kielellä. Uusia kieliryhmiä perustetaan esille nousseiden tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille heidän omalla äidinkielellään sekä selkosuomella. Toimintaa täydentävät vapaaehtoisten ohjaamat harrastekerhot, sekä erilaiset vierailut ja jäsenretket. Toimintakeskusta hallinnoi Jade yhteisö ry ja  monimuotoisen toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n vuotuinen toiminta-avustus. Vuonna 2022 Espoossa ja Vantaalla toteutettavan ryhmätoiminnan mahdollistaa lisäksi kunkin kaupungin järjestöavustus.

Ryhmätoiminnan viikkoaikataulu

Ryhmätoimintaamme voit tutustua viikkoaikataulun avulla. JADE-toimintakeskuksen kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Uudet kävijät ovat tervetulleita mukaan toimintaan milloin vain aukioloaikoina. Halutessasi voit olla yhteydessä meihin etukäteen tai tulla tutustumaan ystävän kanssa!  Ryhmätoiminnan aikataulu päivitetään puolivuosittain.

Vertaisryhmät ja kerhot:

  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Helsingissä: kiina, arabia, kurdi, farsi, dari ja somali
  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Espoossa: arabia ja somali
  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Vantaalla: vietnam
  • Käsityö-, askartelu- ja pelikerhot
  • Suomen kielen kerhot
  • Liikuntatoiminta: jumppa, ulkoilu, jooga, kehonhuolto, uinti
  • Palveluneuvontaa omakielisesti ryhmätoiminnan yhteydessä tai ajanvarauksella
 

Tutustu ryhmätoimintaamme

Kuvassa Jaden ryhmäläisiä pöydän ääressä kahvilla.

Omakielinen vertaisryhmätoiminta

Matalan kynnyksen omakielinen vertaisryhmätoimintaa toteutetaan osallistujien äidinkielellä. Ryhmätoimintaa ohjaavat koulututetut vertaisryhmänohjaajat ja toimintaa suunnitellaan osallistujien toiveista ja tarpeista käsin yhteistuumin.

Kuvassa ohjaaja luokan edessä esittää ryhmälle asiaa.

Omakielinen palveluneuvonta

Ryhmänohjaajamme toteuttavat tarpeen mukaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ikääntyvän palvelupolkua ja helpottaa palveluihin pääsyä. Yhteistyötä toteutetaan tiiviisti kunnallisten palveluiden kanssa.

Kuvassa kaksi miestä pelaavat pöydän ääressä lautapeliä.

Harrastekerhot ja virkistystoiminta

Harrastekerhoissa suomenkieliset ja muunkieliset ikäihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintaa ovat myös virkistävät vierailut ja retket. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme iästä ja taustasta riippumatta! 

Moninaisesti liikkuvampi Helsinki -liikuntahanke

Jaden liikuntahankkeessa edistetään helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta yhteisen liikuntatoiminnan kautta. Hankkeessa lisätään ryhmäläistemme ympärivuotista liikkumista sekä liikunnallistetaan viikoittaista ryhmätoimintaamme.  Hankkeen aikana tutustutaan liikuntakohteisiin ympäri Helsinkiä sekä tehdään retkiä lähialueille. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat vieraskielisille iäkkäille helsinkiläisille räätälöityjen liikuntaryhmien tarjoaminen. Hankkeen aikana tullaan järjestämään työpajoja moninaisesta liikkumisesta liikuntapalveluita tarjoaville tahoille ja järjestöille. Hanke on jatkoa  vuoden 2021-2022 aikana toimineelle Ikävertaisesta liikuntakaveriksi -hankkeelle sekä vuoden aikana 2022-2023 toimineelle Ihan pihalla joka säällä -hankkeelle.

LIikuntahankkeessa ennalta ehkäistään ikääntymisen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakyvylle. Tarkoituksena on tukea vieraskielisiä ikääntyneitä löytämään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, olemaan aktiivisina toimijoina kotikaupungissaan ja löytää uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ympärivuotisesti. Tärkeää on löytää itselleen sopiva tapa lisätä liikuntaa arjessa, sekä liikuntamuotoja, jotka soveltuvat ikääntyvien kuntotasoon ja toiveisiin. Hankkeen mahdollistaa Helsingin kaupungin iäkkäiden liikkumisen edistämisen erityisavustus. Hanketoimintaa järjestetään osana JADE-toimintakeskuksen viikko-ohjelmaa elokuusta 2023 toukokuuhun 2024.
Jaden ryhmäläiset kertovat arjestaan Suomessa

Tutustu toimintaamme ryhmäläistemme kokemusten ja ajatusten kautta. Videot ovat katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä, ja puhuttuna ryhmäläistemme kielillä arabiaksi, kiinaksi ja somaliksi (2017).

Toimintamme tavoitteet

Jäsenyhteisön kautta vaikuttaminen

Toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka, jossa kävijöitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja, vierailuja ja retkiä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja vahvistava, vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta edistää ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan ja uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamansa toiminnan ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää heidän osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.