Ryhmätoimintaa
JADE-toimintakeskuksessa

JADE-toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka Helsingin Töölössä. Toimintakeskuksessa järjestetään asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille vieraskielisille. Ryhmätoiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan somalin-, arabian-, mandariinikiinan-, vietnamin-, kurdin-, farsin- ja darinkielillä, sekä selkeällä suomen kielellä. Uusia kieliryhmiä perustetaan esille nousseiden tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille heidän omalla äidinkielellään sekä selkosuomella tai englannilla. Toimintaa täydentävät vapaaehtoisten ohjaamat harrastekerhot, sekä erilaiset vierailut ja jäsenretket. Toimintakeskusta hallinnoi Jade yhteisö ry ja  monimuotoisen toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n vuotuinen toiminta-avustus. Espoossa ja Vantaalla toteutettavaa toimintaa rahoittavat lisäksi järjestöavustusten kautta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Vantaan kaupunki. 

Ryhmätoiminnan viikkoaikataulu

Ryhmätoimintaamme voit tutustua viikkoaikataulujen avulla. JADE-toimintakeskuksen kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Uudet kävijät ovat tervetulleita mukaan toimintaan milloin vain aukioloaikoina ilman ennakkoilmoittautumista. Halutessasi voit olla yhteydessä meihin etukäteen tai tulla tutustumaan ystävän kanssa!  Ryhmätoiminnan aikataulu päivitetään puolivuosittain.

Vertaisryhmät ja kerhot:

  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Helsingissä: kurdi, kiina, farsi+dari, arabia ja somali
  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Espoossa: somali, farsi+dari, arabia ja vietnam
  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille Vantaalla: vietnam
  • Suomen kielen kerhot
  • Käsityö-, askartelu- ja pelikerhot
  • Liikuntatoiminta: jumppa, ulkoilu, jooga, kehonhuolto, uinti
  • Palveluneuvontaa omakielisesti ryhmätoiminnan yhteydessä tai ajanvarauksella

Tutustu ryhmätoimintaamme

Omakielinen vertaisryhmätoiminta

Matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa toteutetaan osallistujien äidinkielellä. Ryhmätoimintaa ohjaavat koulututetut vertaisryhmänohjaajat ja toimintaa suunnitellaan osallistujien toiveista ja tarpeista käsin yhteistuumin.

Omakielinen palveluneuvonta

Ryhmänohjaajamme tarjoavat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ikääntyvän palvelupolkua ja helpottaa palveluihin pääsyä. Yhteistyötä toteutetaan tiiviisti kunnallisten ja hyvinvointialueiden palveluiden kanssa.

Harrastekerhot ja virkistystoiminta

Harrastekerhoissa suomenkieliset ja muunkieliset ikäihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintaa ovat myös virkistävät vierailut ja retket. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme iästä ja taustasta riippumatta! 

 

Moninaisesti liikkuvampi Helsinki -liikuntahanke

Jaden liikuntahankkeessa edistetään helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta yhteisen liikuntatoiminnan kautta. Hankkeessa lisätään ryhmäläistemme ympärivuotista liikkumista sekä liikunnallistetaan viikoittaista ryhmätoimintaamme.  Hankkeen aikana tutustutaan liikuntakohteisiin ympäri Helsinkiä sekä tehdään retkiä lähialueille. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat vieraskielisille iäkkäille helsinkiläisille räätälöityjen liikuntaryhmien tarjoaminen. Hankkeen aikana tullaan järjestämään työpajoja moninaisesta liikkumisesta liikuntapalveluita tarjoaville tahoille ja järjestöille. Hanke on jatkoa vuoden 2021-2022 Ikävertaisesta liikuntakaveriksi -hankkeelle sekä vuoden 2022-2023 Ihan pihalla joka säällä -hankkeelle.

Liikuntahankkeessa ennalta ehkäistään ikääntymisen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakyvylle. Tarkoituksena on tukea vieraskielisiä ikääntyneitä löytämään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, olemaan aktiivisina toimijoina kotikaupungissaan ja löytää uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ympärivuotisesti. Tärkeää on löytää itselleen sopiva tapa lisätä liikuntaa arjessa, sekä liikuntamuotoja, jotka soveltuvat ikääntyvien kuntotasoon ja toiveisiin. Hankkeen mahdollistaa Helsingin kaupungin iäkkäiden liikkumisen edistämisen erityisavustus. Hanketoimintaa järjestetään osana JADE-toimintakeskuksen viikko-ohjelmaa elokuusta 2023 toukokuuhun 2024.

Yhteyshenkilö: Fahmo Moalim, hankekoordinaattori, fahmo.moalim(a)jadeyhteiso.fi, 040 445 4145

 

Etsivä työ iäkkäiden vieraskielisten parissa

JADE yhteisössä on alkanut keväällä 2024 etsivän vanhustyön työmuoto, jonka tavoitteena on tehdä ikääntyvien palvelut näkyväksi ja ohjata vieraskieliset ikääntyvät palvelujen pariin tarjoamalla omakielistä tukea ja palveluneuvontaa. Etsivää työtä toteutetaan Espoossa ja Helsingissä monikielisesti. Toimintakielinä ovat arabia, dari, englanti, farsi, mandariinikiina, kurdi (sorani), selkeä suomi, somali ja vietnam. Toiminnassa kehitetään omakielistä vertaistoimintaa, jalkaudutaan eri paikkoihin (mm. asukastalot, kauppakeskukset, kirjastot, kulttuurikeskukset, terveysasemat), joissa on mahdollisuus kohdata kohderyhmään kuuluvia. Toiminnassa tavoitellaan myös Sote-alan ammattilaisia, jotka tavoittavat kohderyhmään kuuluvia ja toteutetaan tarvittaessa kotikäyntejä ikääntyvien luo. Teemme yhteistyötä vieraskielisten järjestöjen, iäkkäiden palvelukeskusten, palvelupisteiden ja yhteisötalojen sekä viranomaisten kanssa.  

Helsingin ja Espoon senioripalvelut ovat tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille taustoistaan riippumatta. Etsivän työn tavoitteena on lisätä sosiaalista, psyykkistä, kognitiivista, kulttuurista ja hengellistä esteettömyyttä sekä edistää palvelujen saavutettavuutta vieraskielisille ikääntyville. Toiminnalla on mahdollista saada ikääntyvät vieraskielisten tarpeet ja toiveet näkyväksi palveluntuottajille ja lisätä vieraskielisten ikääntyvien osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointia. Etsivää työtä rahoittaa Helsingin kaupunki ja Länsi Uudenmaan hyvinvointialue vuoden 2024 aikana.


Yhteyshenkilö: Dora Puhakka, Moninaisuustyön asiantuntija (etsivä vanhustyö), dora.puhakka(a)jadeyhteiso.fi, 050 440 9097 

Jaden ryhmäläiset kertovat arjestaan Suomessa

Tutustu toimintaamme ryhmäläistemme kokemusten ja ajatusten kautta. Videot ovat katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä, ja puhuttuna ryhmäläistemme kielillä arabiaksi, kiinaksi ja somaliksi (2017).

Toimintamme tavoitteet

Jäsenyhteisön kautta vaikuttaminen

Toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka, jossa kävijöitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja, vierailuja ja retkiä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja vahvistava, vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta edistää ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan ja uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamansa toiminnan ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.