Ryhmätoimintaa
JADE-toimintakeskuksessa

JADE-toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka Helsingin Töölössä. Toimintakeskuksessa järjestetään asiakaslähtöistä, omakielistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa yli 50-vuotiaille vieraskielisille. Ryhmätoiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia haasteita ja edistää ikääntyvien osallisuutta, toimijuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan somalin-, arabian-, mandariinikiinan-, kurdin-, farsin- ja darinkielillä, sekä selkeällä suomen kielellä. Uusia kieliryhmiä perustetaan esille nousseiden tarpeiden mukaan. Ryhmätoiminnan lisäksi tarjoamme yksilöllisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vieraskielisille ikäihmisille heidän omalla äidinkielellään sekä selkosuomella. Toimintaa täydentävät vapaaehtoisten ohjaamat harrastekerhot, sekä erilaiset vierailut ja jäsenretket. Toimintakeskusta hallinnoi Jade yhteisö ry ja  monimuotoisen toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n vuotuinen toiminta-avustus.

Tutustu ryhmätoimintaamme

Omakielinen vertaisryhmätoiminta

Matalan kynnyksen omakielinen vertaisryhmätoimintaa toteutetaan osallistujien äidinkielellä. Ryhmätoimintaa ohjaavat koulututetut vertaisryhmänohjaajat ja toimintaa suunnitellaan osallistujien toiveista ja tarpeista käsin yhteistuumin.

Omakielinen palveluneuvonta

Ryhmänohjaajamme toteuttavat tarpeen mukaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ikääntyvän palvelupolkua ja helpottaa palveluihin pääsyä. Yhteistyötä toteutetaan tiiviisti kunnallisten palveluiden kanssa.

Harrastekerhot ja virkistystoiminta

Harrastekerhoissa suomenkieliset ja muunkieliset ikäihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintaa ovat myös virkistävät vierailut ja retket. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme iästä ja taustasta riippumatta! 

Ryhmätoiminnan viikkoaikataulu

Ryhmätoimintaamme voit tutustua viikkoaikataulun avulla. JADE-toimintakeskuksen kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Uudet kävijät ovat tervetulleita mukaan toimintaan milloin vain aukioloaikoina. Halutessasi voit olla yhteydessä meihin etukäteen tai tulla tutustumaan ystävän kanssa!  Ryhmätoiminnan aikataulu päivitetään puolivuosittain.

Vertaisryhmät ja kerhot:

  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille: kiina, arabia, kurdi, farsi, dari ja somali
  • Monikulttuurinen ryhmä selkeällä suomella
  • Käsityö-, askartelu- ja pelikerhot
  • Suomen kielen kerhot
  • Liikuntatoiminta: jumppa, ulkoilu, jooga, kehonhuolto, uinti
  • Palveluneuvontaa omakielisesti ryhmätoiminnan yhteydessä tai ajanvarauksella
 

Ikävertaisesta liikuntakaveriksi -hanke

Jaden liikuntahankkeessa edistetään helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta yhteisen liikuntatoiminnan kautta. Tarkoituksena on tukea vieraskielisiä ja suomenkielisiä ikääntyneitä löytämään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, olemaan aktiivisina toimijoina kotikaupungissaan ja löytää uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, joka soveltuu ikääntyvien kuntotasoon ja toiveisiin. 

Liikuntatoiminnan kautta lisätään vieraskielisten ryhmäläisen liikunnan harrastamista, tuodaan yhteen suomenkielisiä ja muunkielisiä ikääntyviä yhteisten liikuntakokeilujen pariin sekä kehitetään liikuntatoiminnan muotoja yhteistyössä Helsingin kaupungin palvelukeskusten ja liikuntapalveluiden kanssa.

Hankkeessa ennalta ehkäistään ikääntymisen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakyvylle sekä paikataan koronaviruksen aiheuttaman sosiaalisen ja fyysisen eristäytymisen aiheuttamia vaikutuksia ikääntyvien terveydelle ja hyvinvoinnille. Hankkeen mahdollistaa Helsingin kaupungin iäkkäiden liikunnan edistämisen erityisavustus (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala). Hanketoimintaa järjestetään osana JADE-toimintakeskuksen viikko-ohjelmaa elokuusta 2021 maaliskuuhun 2022.

Jaden ryhmäläiset kertovat arjestaan Suomessa

Tutustu toimintaamme ryhmäläistemme kokemusten ja ajatusten kautta. Videot ovat katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä, ja puhuttuna ryhmäläistemme kielillä arabiaksi, kiinaksi ja somaliksi (2017).

Toimintamme tavoitteet

Jäsenyhteisön kautta vaikuttaminen

Toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka, jossa kävijöitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja, vierailuja ja retkiä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja vahvistava, vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta edistää ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan ja uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamansa toiminnan ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää heidän osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.