Vaikuttamistyötä JADE-osaamiskeskuksessa

JADE-osaamiskeskus edistää ikääntyvien vieraskielisten asemaa ja näkyvyyttä hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa. Teemme vaikuttamistyötä koulutusten, tapahtumien ja tiedottamisen avulla. Tuotamme tietoa iäkkäiden palveluita tuottavien organisaatioiden moninaisuusosaamisen tukemiseksi. Kertomalla toiminnastamme huolehdimme siitä, että ikääntyvien Suomeen muuttaneiden tarpeet huomioidaan sosiaali- ja terveysalan palveluissa, vanhustyössä sekä kuntien ja järjestöjen toiminnassa.

JADE-osaamiskeskus tarjoaa hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ammattilaisille, vanhuspalveluiden henkilökunnalle, alan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Koulutusten tavoitteena on kasvattaa ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamista ja vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tarpeiden tiedostamista. Vaikuttamistyön osana toteutamme tilaisuuksia, kuten seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä puheenvuoroja, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa vieraskielisten ikäääntyvien tilanteista ja tarpeista osana suomalaista ikääntyvää väestöä.

Vaikuttamistyömme käytännössä

Koulutukset ja työpajat

Tarjoamme hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden ammattilaisille, vanhuspalveluiden työyhteisöille, alan opiskelijoille ja järjestötoimijoille  moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta. Lisätietoa sivun alaosassa!


Organisaatioiden mentorointi

JADE-osaamiskeskus tukee kunnallisia ja järjestötoimijoita vieraskielisten ikääntyvien toiminnan käynnistämisessä pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Puheenvuorot ja tilaisuudet

JADE-osaamiskeskus tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä seminaareissa pidettävien puheenvuorojen, keskustelutilaisuuksien ja erilaisten vaikuttamistyön kannanottojen, tapaamisten ja tilaisuuksien kautta. Ota meihin yhteyttä ja kerro ideastasi!

Koulutukset ja työpajat

Koulutuksia, infoja ja työpajoja voimme järjestää sekä läsnä- että etätoteutuksena tilaajan toiveiden mukaan

Moninaisuudesta voimavara -koulutus

Koulutuksessa tuodaan näkyväksi ikäihmisten moninaisuus, erityisesti vieraskieliset ikääntyvät vanhuspalveluiden asiakkaina. Koulutuksen aikana moninaisuuskysymyksiä käsitellään käytännönläheisesti ja osallistujat pääsevät keskustelemaan ryhmissä aitoihin kohtaamisiin perustuvista tilanteista. Koulutuksen menetelmät ovat osallistavia ja dialogisia. 

Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan ja ovat kestoltaan 1-3 tuntia. Moninaisuudesta voimavara -koulutukset ovat maksullisia ja lähtökohtaisesti koulutuksia toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisen tai sosiaali- ja terveysalan tehtävissä kuntasektorilla, järjestöissä ja yrityksissä.

Moninaisen vanhustyön info

Vanhuspalveluiden asiakaskunta moninaistuu kielellisesti ja kulttuurisesti ja palveluita tulee kehittää kulttuurisensitiivisellä otteella. Koulutus tutustuttaa vieraskielisten ikääntyvien tilanteeseen ja palvelutarpeisiin. 

Moninaisen vanhustyön info on maksuton sosiaali- ja terveyspalveluiden työyhteisöille kuntasektorilla, sekä oppilaitoksille ja kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. koulutuksen kesto on 30 minuuttia.  Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista koulutuksista veloitamme matkakorvauksen.