Moninaisen vanhustyön
tietokirjasto

Moninaisen vanhustyön tietokirjastoon olemme koonneet Jadessa tehtävän työn näkökulmasta tärkeitä, kiinnostavia ja ajankohtaisia tutkimuksia, julkaisuja ja muita materiaaleja. Olemme olleet työelämäyhteistyökumppanin roolissa mukana myös monissa opinnäytetöissä ja tutkielmissa, joihin pääset tutustumaan sivustolla. Pyrimme nostamaan esille myös erilaisia uutisjuttuja ja lehtiartikkeleita, joissa vieraskielisiä ikääntyviä tuodaan näkyväksi. 

Tietokirjasto on syntynyt oman työmme tueksi, mutta myös avuksi muille ikääntyvien yhdenvertaisuuteen ja moninaisuusosaamisen lisäämiseen tähtääville vanhustyön ammattilaisille, organisaatioille ja alan opiskelijoille. Sivustolle kootut materiaalit ja linkit ovat verkossa vapaasti hyödynnettävissä. Tietokirjastoa päivitämme aina kun uusia julkaisuja valmistuu.

Julkaisut ja tutkimukset

Gerontologian ja
muuttoliikkeiden tutkimuksen suomenkielisiä ja englanninkielisiä tutkimusartikkeleita ja julkaisuja.

Tutkielmat ja opinäytteet

Moninaisen vanhustyön teemasta toteutettuja tutkielmia ja opinnäytetöitä. Yhteistyössä Jaden kanssa syntyneet opinnäytetyöt on merkitty erikseen.

Aiheesta mediassa

Nostamme aktiivisesti moninaisen vanhustyön teemoja esille ja puheenaiheeksi perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. 

Jadessa tehdyt selvitykset ja julkaisut

Jade esillä haastatteluissa

Jaden työntekijät ja jäsenet esiintyvät myös yhteistyökumppaneiden haastatteluissa, johon voit tutustua oheisista videoista.