Jade yhteisö -
Ikääntyvien vieraskielisten yhdistys

Suomeen muuttaneiden ikääntyvien omaehtoisen toiminnan paikka ja monikielinen yhteisö

Jade yhteisö on ikääntyvien vieraskielisten oma yhdistys

Edistämme Suomeen muuttaneiden ikääntyvien asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Toteutamme ikäystävällistä ja vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa ja teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä moninaisista taustoista tulevien ikääntyvien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Yhdistystoiminnan tarkoituksena on edistää vieraskielisten ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta.

Meillä Jade yhteisössä jokaisen jäsenen ja toimintaamme osallistuvan ääni on merkityksellinen. Kehitämme monimuotoisesti erilaisia keinoja tukea ikääntyvien osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Kuuntelemme ikääntyvien toiveita, tarpeita ja ideoita herkällä korvalla sekä omaehtoista, omannäköistä toimintaa tukien. Meille olet tervetullut sellaisena kuin olet!

"Olen kuin puu, joka on otettu juuriltaan ja istutettu uuden maan multaan””Kotona minä vaan istun yksikseni. Jadessa olen saanut uusia ystäviä.””Täällä voimme hengittää yhdessä.


Tule

mukaan!

Yhteisömme

Jade on monimuotoinen ja monikielinen yhteisö erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia ikäihmisiä. Yhteisö kokoaa uudella tavalla yhteen ikääntyviä vieraskielisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua erityisesti ikääntyville suunnattuun järjestötoimintaan omalla äidinkielellään ja jotka jäävät herkästi muilla yhteiskunnan osa-alueilla näkymättömiin. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki monimuotoisesta ikääntymisestä kiinnostuneet!