Liity jäseneksi!

Jade yhteisöön ovat tervetulleita kaikki moninaisesta ikääntymisestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneet ikään ja taustaan katsomatta. Yhdistys toimii voittoa tavoittelematta ja tekee seuraavia asioita:

  • järjestää ikääntyvien toimintakykyä vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa sekä yksilöllistä neuvontaa. Yhdistys tukee
    mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiselle.
  • tiedottaa vieraskielisten ikääntyvien elämää ja tilannetta koskevista asioista ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.
  • edistää ikääntyvien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kansalaistoimintaa.
  • tekee yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
  • toimii ammattimaisesti sekä vapaaehtoisvoimin ja toteuttaa erilaisia harrastusryhmiä ja virkistystoimintaa.

Jade yhteisö ry on vuonna 2020 perustettu ikääntyvien vieraskielisten oma yhdistys, jonka tehtävänä on edistää Suomeen muuttaneiden ikääntyvien asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vieraskielisten ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimijuutta, ja tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Ajatus yhdistyksen perustamisesta syntyi Kantti ry:ssä ja Käpyrinne ry:ssä (www.kapyrinne.fi) tehdyn kehittämistyön vaikutuksesta ja JADE-toimintakeskuksen toiminnassa havaittujen tarpeiden kautta.

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi, yhteisöjäseneksi tai kannatusjäseneksi. Kysy jäsenyydestä lisää sähköpostitse susanna.lehtovaara(a)jadeyhteiso.fi / 050 3710555