Supervoimia

Vuodesta 2020 eteemme on marssitettu kriisejä toisensa perään. Pari viimeistä vuotta ovat olleet kuormittavia, eikä hankaluuksille näy loppua. Kriisit ja haasteet kuormittavat, mutta onneksi kuluneen vuoden loppukausi on ollut koronarajoituksista vapaa. Olemme päässeet juhlimaan vapaasti ystävien ja perheen seurassa sekä käyneet niin kotimaan kuin ulkomaankin reissuilla huoletta. Sosiaaliset suhteet ja tuki kannattelevat läpi vaikeiden aikojen.

Vaikka syksy on ollutkin pitkittyneiden flunssien varjostamaa, Jadessa on palattu poskisuudelmien ja halausten aikaan. Ryhmätoiminta on ollut vilkasta, ja uusi vietnaminkielisten ryhmä Koivukylässä on lähtenyt reippaasti käyntiin. Ryhmissä piilee paljon supervoimia, joiden avulla kriisien aiheuttamaa kuormitusta vastaan voi taistella. Sosiaalinen tuki, hyväksytyksi tulemisen tunne ja koettu turva ovat hyvän mielenterveyden tukipilareita (Mieli, 2022,-a). Hyvä mielenterveys toimii joustavana ja vahvana suojaverkkona haasteidenkin edessä. Jaden ryhmät ja ohjaajat antavat myös syyn poistua kotoa ja luovat vaikuttamisen mahdollisuuden tunteita. Lämmin ja avoin ryhmähenki toivottaa myös uudet tulokkaat tervetulleeksi, mukaan lukien niin ryhmäläiset kuin työntekijätkin.

Vaikeiden asioiden yksin vatvominen auttaa harvoin ketään eteenpäin. Toimivissa ryhmissä kriiseistä ja epävarmoista ajoista saa, ja jopa pitää, keskustella. Tuttujen ryhmäläisten ja ohjaajien kanssa on turvallista itkeä ja nauraa. Omaa äidinkieltä käyttäessä tunteita on helpompi käsitellä, kun kielimuuria ei ole. Ryhmätoiminta tukee tutkitusti psykososiaalista toimintakykyä ja sitä kautta elämänhallinnan tunnetta, kun taas yksinäisyys murentaa näitä ominaisuuksia (Jansson, 2012, s.13-14). Elämänhallinnan tunne epävarmoina aikoina on erityisen suojaava ominaisuus, jonka avulla tunne oman elämän hallinnasta säilyy haasteista huolimatta. 

Noora Kananen, harjoittelija Diakonia-Ammattikorkeakoulusta

Lähteet

Mieli-a: https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mita-mielenterveys-on/suojatekijat-vahvistavat-riskitekijat-heikentavat-mielenterveytta/

Jansson 2012 https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40422/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201211243066.pdf?sequence=1&isAllowed=y