Päivä digiturvallisuuden parissa

Puheen pulputus ja iloiset tervehdykset täyttivät salin. Osallistujat keittivät yhdessä kahvia ja laittoivat tarjoiluja esille kaikkien nautittavaksi. Kuulumiset vaihtuivat ja istumapaikat järjestettiin valmiiksi. Huomasimme, miten tärkeää ryhmäläisille oli tämä jokaviikkoinen tuokio, yhteisöllinen kohtaaminen. Korona-aikana ryhmät ovat kokoontuneet etänä, mutta nyt, kun paikan päälle saa taas pitkästä aikaa tulla, oli ilo ylimmillään.

Kansallista digiturvaviikkoa vietettiin jälleen 25.-29.10.2021. Meille Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoille tiistai 26.10. oli opettavainen, silmiä avaava ja innostava päivä. Olimme työstäneet syksyn mittaan projektia digiturvallisuuteen liittyen yhdessä Jade yhteisö ry:lle. Projektin lähtökohtina olivat vieraskielisen ikääntyvän yhdenvertaisuuden edistäminen ja osallisuuden vahvistaminen digitaitoja ja -uskallusta kartuttamalla. Kokemus monikulttuurisesta vanhustyöstä oli meille uusi ja mielenkiintoinen.

Yhteisöllisyyttä, iloa ja merkityksellisiä kohtaamisia

Nyt vuorossa oli projektin huipennus. Pääsimme vierailemaan kiinankieliseen, selkosuomenkieliseen sekä farsin- ja darinkieliseen ryhmään, joihin olimme räätälöineet Jaden toiveesta ”Valppaana verkossa”- opastukset turvalliseen netin käyttöön. Tämän digiopastuksen tarkoituksena oli rohkaista ryhmäläisiä itsenäiseen ja turvalliseen verkossa toimimiseen. Opastukseen sisältyi esimerkiksi tietoa siitä, miten oman puhelimen voi pitää turvassa ja milloin on vaarallista antaa omia tietojaan netissä. Kerroimme osallistujille, mistä voi ladata turvallisia sovelluksia ja annoimme esimerkkejä sekä turvallisista että vaarallisista nettisivuista. Kaikissa ryhmissä latasimme yhdessä 112 Suomi- sovelluksen ja keskustelimme siitä, miten sovellus toimii käytännössä. Lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus kysellä ja antaa meille palautetta.

Koulutusmateriaalina meillä oli PowerPoint-esitys sekä selkokielinen käsikirjoitus, jotka molemmat jäävät Jaden käyttöön. Materiaalin avulla digineuvontatuokioita voidaan järjestää toimintakeskuksessa tarvittaessa myös tulevaisuudessa.  Saimme ohjata sekä tulkkiavusteisesti että selkosuomenkielellä. Yhtenä Jade yhteisön toiminnan kulmakivenä on järjestää yhteisöllistä, vieraskielisten ikääntyvien toimintakykyä vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa sekä yksilöllistä neuvontaa, jossa jokaisen osallistujan ääni on merkityksellinen. Tätä saimmekin todistaa myös käytännössä!

Jälleennäkemisen riemua kiinaryhmässä

Ensimmäinen ryhmä oli alkamassa. Puheen pulputus ja iloiset tervehdykset täyttivät salin. Osallistujat keittivät yhdessä kahvia ja laittoivat tarjoiluja esille kaikkien nautittavaksi. Kuulumiset vaihtuivat ja istumapaikat järjestettiin valmiiksi. Huomasimme, miten tärkeää ryhmäläisille oli tämä jokaviikkoinen tuokio, yhteisöllinen kohtaaminen. Korona-aikana ryhmät ovat kokoontuneet etänä, mutta nyt, kun paikan päälle saa taas pitkästä aikaa tulla, oli ilo ylimmillään. Ryhmän ohjaaja kertoi, että joillekin osallistujille tämä ryhmätapaaminen voi olla viikon aikana ainoa mahdollisuus puhua omaa kieltä. Vastaanotto myös meitä kohtaan oli lämmin ja kiinnostunut. Ryhmät ovat tottuneet vierailijoihin, ja he kuuntelivat mielellään, mitä meillä oli kerrottavana. Kiinaryhmässä ohjasimme tulkkiavusteisesti. Osallistujat esittivät myös rohkeasti kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan.

Selkosuomenkielisen ryhmän kokoontuminen

Tämä ryhmä oli ainoa, jota ohjasimme selkokielellä suomeksi. Vaikka kokemus olikin meille haastava, se oli samalla hyvin antoisa. Ryhmäläisistä osa ymmärsi suomea hiukan paremmin, ja he myös osittain tulkkasivat kertomaamme toisille ryhmäläisille omalla äidinkielellään. On tärkeää ymmärtää, että vaikka yhteistä kieltä ei ole, se ei tee kohtaamisesta yhtään vähemmän merkityksellistä. Hyvä tahto ja halu ymmärtää vievät jo pitkälle. Kävimme rauhallisesti läpi turvallisuusasioita netin käytössä. Korostimme sitä, että Jaden työntekijöiltä voi aina kysyä neuvoa, kun joku asia nettiturvallisuudessa mietityttää.

Farsin- ja darinkielinen ryhmä

Ryhmän jäsenet tunsivat toisensa hyvin, ja osallistujien kohtaamista kahvikupin äärellä oli ilo seurata! Ryhmäläiset varmasti voimaantuvat viikoittaisissa tapaamisissa, joissa keskustelu soljui eteenpäin kuin iloinen puro. Ohjasimme tulkin avustamana. Tässä ryhmässä kävimme läpi mielenkiintoisia osallistujien omakohtaisia kokemuksia. Keskustelunaiheina olivat muun muassa identiteettivarkaus sekä epäilyttävät nettisivut ja nettitarjoukset, jotka ovat liian hyviä ollakseen totta. Näitä meidän kaikkien on syytä varoa, totesimme yhdessä. Tässä ryhmässä keskusteltiin myös mahdollisuudesta vähentää puhelinmarkkinointia asettamalla suoramarkkinointikielto. Rajoituksen voi tehdä soittamalla palvelunumeroon, ja se astuu voimaan välittömästi. Muutamat ryhmän osallistujista halusivat asettaa kiellon soittamalla saman tien, ja olivat hyvin tyytyväisiä tähän.

Oppimista ja oivalluksia     

Päivämme Jade-toimintakeskuksessa oli ikimuistoinen. Vierailija aistii jo sisään tullessaan hyväksyvän ja lämpimän ilmapiirin, jonka Jaden työntekijät ja siellä käyvät ikääntyneet ovat yhdessä luoneet. Saimme tulevina vanhustyön ammattilaisina uutta näkökulmaa monikulttuuriseen kohtaamiseen sekä kokemusta ja varmuutta ryhmänohjaukseen. Saimme myös valtavasti uutta tietoa vieraskielisten ikääntyneiden asemasta Suomessa, josta päivän aikana oppaanamme toiminut Jaden työntekijä Nashwa kertoi. Yhteisen päivän tärkein anti tiivistyy kuitenkin siihen, miten tärkeää tässä maailmassa on olla ihminen toiselle ihmiselle – kaikkien kohtaamisten lähtökohtana on  yksilön näkeminen, kuuleminen ja arvostaminen.


Kiitos kaikille ihanille ryhmäläisille sekä Jaden työntekijöille mukavasta yhteistyöstä!

                         Geronomiopiskelijat Ella, Heli, Henna ja Marjo-Riitta