Minä, Sinä, Hän, We, You, They….

JADE-toimintakeskuksessa kuuluu vilkas puheen sorina. Kävijät puhuvat keskenään omia äidinkieliään, väliin muotoillaan selkosuomea sekä huolella harkittuja englannin kielen sanoja. Hankalia äänteitä lausutaan turvallisesti yhteen ääneen. Yhteistä Jaden keskiviikkoaamun englannin ryhmälle on oppimisen into, positiivisuus ja rohkeus. Jokainen osallistuu keskusteluun, tukee toistaan ja keskittyy. 

Jadessa pyörii kolme kielikerhoa: kaksi suomenkielistä ja yksi englanninkielinen keskustelukerho. Vieraiden kielten opiskelu on toimintakeskuksen kävijöiden toive, jota kuunnellaan tarkalla korvalla. Idea on monella tapaa hyödyllinen: aivojen tehostaminen opiskelulla on tutkittua ja todettua, kielitaito sinällään helpottaa kotoutumista ja sosiaalisten suhteiden luomista. Huomionarvoista on myös ajatus oppimisesta vuorovaikutuksessa, kaikenlaiset keskustelut rikastuttavat ja syventävät oppijoiden ajattelua (Eskelä-Haapanen ym., 2015). Harjoittelijahavaintoni kertovat myös lämminhenkisyydestä, kun eri kieliryhmät sekoittuvat kaikille tarkoitetuilla tunneilla. Yhteinen tekeminen yhdistää.

Onnistunutta vanhenemista vuorovaikutuksessa

Onnistunut vanheneminen on moniulotteinen käsite, mutta yksilölle se tarkoittaa ennen muuta elämänlaatua, toimintakykyä ja osallisuutta (Urtamo, 2022). Osallisuuden kokeminen luo hyvinvointia ja kohtaamisista rakentuu yhteisöllisyyttä. Moninaisen vanhusväestön kohdalla kokemus on erityisen herkkä, kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluminen voi sisältää riskin ulkopuolisuudesta. Vertaisryhmässä, jossa tärkeintä on yhteisöllisyys ja ryhmään kuuluminen, otetaan riskistä koppia. Suomessa kotoutuminen ymmärretään vastavuoroisena kehityksenä: tavoitteena on yhteiskuntaan kiinnittyminen ja tiedon jakaminen niin, että mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen säilyy. Moninainen vertaistoiminta, jossa eri syntyperäiset ihmiset kokoontuvat yhteen heitä yhdistävien aiheiden äärelle luo mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen kotoutumiseen siellä, missä yhteiskuntaan kiinnittyminen on voimakkainta: ihmisten välillä. (Nieminen & Lahikainen, 2021, s. 71–72.). Sosiaaliseen ryhmään kuuluminen on osa onnistunutta vanhenemista.

Yhteistoimintaa kielten opiskelun äärellä

Saimme harjoitteluparini kanssa tietää jo hyvissä ajoin syksyllä, että englannin kielen kerhon ohjaus on oma projektimme, josta voimme vapaasti rakentaa näköisemme. Alun innostunut ja lämmin vastaanotto siivitti meidät tukevasti ohjaustyön tielle, josta kerta toisensa jälkeen on karsiutunut pois turha esiintymisjännitys ja kankeus. Jokaisella tunnilla aihepiiritoiveet huomioidaan ja välillä keskusteluinto muuttaa käsiteltäviä aiheita. Ohjaajalla on oltava takataskussaan useita suunnitelmia, joita väliin vaihdetaan lennossa. Mitään yksilöityä opetussuunnitelmaa ei ole tarkoitus vetää, vaan keskitytään sekä kieliopillisesti että sanavarastollisesti aiheisiin, jotka sopivat moninaiselle ryhmälle arjen erilaisiin tilanteisiin. Kaupungilla liikkuminen, tervehdykset, perhe, ajankulku ja matkustus kuuluvat toivelistalle. Samat kielikurssien kestosuosikit kuljettavat näin oppijoita kohti merkityksellisten kohtaamisten ja sosiaalisen rohkeuden mielenmaisemaa.

Kielikerhon ohjaus on ollut hauskaa puuhaa. Hauskuus ja mielekkyys rakentuvat vuorovaikutuksesta, ihmisistä. Olipa kyseessä englannin tai suomen kielen tunti, olivatpa opiskelijat arabian-, darin-, farsin-, kiinan-, kurdin-, somalin-, tai vietnaminkielisiä, innostumme samoista aihepiireistä, nauramme kielimuurista huolimatta samoille asioille ja jaamme innokkaasti kokemuksia. Kulttuurisensitiivisyys, jossa kohtaamme toisemme jokaisen kulttuuria arvostavasti ja kunnioittavasti, on tärkeä lähtökohta. Emme myöskään unohda kaikkia koskevia sääntöjä, jotka kieltävät herkät poliittiset tai uskonnolliset aiheet. Keskustelu on välillä äänekästä, mutta positiivisuudesta ei poiketa. Näillä eväillä rakentuu joka viikko monimuotoinen ja monikielinen toimintakeskus Jade, joka kuuluu tasapuolisesti ihan jokaiselle kävijälle.

Keittiöstä leijuu keskiviikkoaamuna herkullinen tuoksu. Joku englanninkerholainen on tuonut mukanaan tuoretta pullaa…

Good morning, everybody, welcome to the English club!

 

Etti Kolehmainen

Sosionomi (AMK), diakoniatyön opiskelija, Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsinki. Harjoittelijana Jadessa syksyllä 2022. 

 

LÄHTEET:

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M., & Lepola, M. (2015). Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. PS-kustannus.

Tikkanen, H. (2021). Vertaistoiminta kotoutumisen tukena. Teoksessa Nieminen, P., & Lahikainen, E.(toim.). Vertaistuen moninaisuus. Kansalaisareenan julkaisuja 1/2021.https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2021/01/Vertaistuen_moninaisuus_WEB1494.pdf

Urtamo, A. (9.11.2022). Avaimia onnistuneeseen vanhenemiseen.https://www.ikainstituutti.fi/blogi/avaimia-onnistuneeseen-vanhenemiseen/