Jade yhteisön liikuntahanke "Moninaisempi liikkuvampi Helsinki"

”Moninaisesti liikkuvampi Helsinki” on Helsingin kaupungin 2023–2024 rahoittama liikuntahanke. Jade yhteisö ry tukee hankkeen avulla monikielisten iäkkäiden liikkumista jäljestämällä ryhmäläisilleen konkreettista liikuntaa sekä tukemalla liikuntaa tarjoavien yhdistysten, yritysten sekä palvelukeskusten henkilökunnan moninaisuusosaamista.  

Kesästä 2023 lähtien etenkin ympäri Helsinkiä löytyvät ulkoliikuntapaikat ovat tulleet hyvin tutuksi. Yhdessä liikuntalaitteiden kokeilu on kannustanut ryhmäläisiä myös itsenäiseen liikuntaharjoitteluun. Viikoittain kokoontuva liikuntaryhmä on mahdollistanut syyskauden kuluessa myös aivan uusien lajien kokeiluja. Yhtenä mieleenpainuvimpana liikuntakokeiluna on ollut ehdottomasti kirkkovenesoutu, jota pääsemme toivottavasti kokeilemaan uudemman kerran vielä tulevana keväänä. 

Matka kohti moninaisia liikuntapalveluita vaatii myös ammattilaisten osaamisen kehittämistä. Tähän liittyen olemme järjestäneet työpajoja sekä luentoja turvallisemman tilan, saavutettavuuden sekä sitouttamisen tiimoilta. Yhdessä ideoimalla ja keskustelemalla pääsemme aina askeleen kohti meille kaikille saavutettavampia mahdollisuuksia liikkua.