لكبار السن الناطقين باللغات ا ألجنبية JADE ةجمع

نحن نعزز مكانة و مشاركة كبار السن الذين انتقلوا الى فنلندا في المتمع. نعمل عل تنفيذ أأنشطة 
يةع جما ملائمة للمسنين و قائمة على أأساس المساواة و نقوم بالدعوات الاجتماعية لضمان المساواة
لكبار السن الذين قدموا من خلفيات متنوعة. الغرض من أأنشطة الجمعية هو تعزيز الرفاهية الشامل
و تمکین قدرات كبار السن الناطقين باللغات ا ألجنبية من الاندماج في المتمع. في جمعية Jade
تعتبر صوت كل عضو و مشارك في أأنشطتنا ذو اهمية

نحن نعمل على تطوير المموعة بطرق متنوعة لدعم و تمكين كبار السن من الاندماج في المتمع.             رباغ نستمع الى ت و احتياجات و أأفكار كبار السن بأأذان صائغة و ندعم ا ألنشطة التطوعية.
نامع اهلا وسهلا بكTutustu ryhmätoimintaamme

Omakielinen vertaisryhmätoiminta

Matalan kynnyksen omakielinen vertaisryhmätoimintaa toteutetaan osallistujien äidinkielellä. Ryhmätoimintaa ohjaavat koulututetut vertaisryhmänohjaajat ja toimintaa suunnitellaan osallistujien toiveista ja tarpeista käsin yhteistuumin.

Omakielinen palveluneuvonta

Ryhmänohjaajamme toteuttavat tarpeen mukaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on selkeyttää ikääntyvän palvelupolkua ja helpottaa palveluihin pääsyä. Yhteistyötä toteutetaan tiiviisti kunnallisten palveluiden kanssa.

Harrastekerhot ja virkistystoiminta

Harrastekerhoissa suomenkieliset ja muunkieliset ikäihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintaa ovat myös virkistävät vierailut ja retket. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme iästä ja taustasta riippumatta! 

Ryhmätoiminnan viikkoaikataulu

Ryhmätoimintaamme voit tutustua viikkoaikataulun avulla. JADE-toimintakeskuksen kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9-16. Uudet kävijät ovat tervetulleita mukaan toimintaan milloin vain aukioloaikoina. Halutessasi voit olla yhteydessä meihin etukäteen tai tulla tutustumaan ystävän kanssa!  Ryhmätoiminnan aikataulu päivitetään puolivuosittain.

Vertaisryhmät ja kerhot:

  • Omakieliset vertaisryhmät yli 50-vuotiaille: kiina, arabia, kurdi, farsi, dari ja somali
  • Monikulttuurinen ryhmä selkeällä suomella
  • Käsityö-, askartelu- ja pelikerhot
  • Suomen kielen kerhot
  • Liikuntatoiminta: jumppa, ulkoilu, jooga, kehonhuolto, uinti
  • Palveluneuvontaa omakielisesti ryhmätoiminnan yhteydessä tai ajanvarauksella
 

Ikävertaisesta liikuntakaveriksi -hanke

Jaden liikuntahankkeessa edistetään helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimijuutta yhteisen liikuntatoiminnan kautta. Tarkoituksena on tukea vieraskielisiä ja suomenkielisiä ikääntyneitä löytämään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, olemaan aktiivisina toimijoina kotikaupungissaan ja löytää uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, joka soveltuu ikääntyvien kuntotasoon ja toiveisiin. 

Liikuntatoiminnan kautta lisätään vieraskielisten ryhmäläisen liikunnan harrastamista, tuodaan yhteen suomenkielisiä ja muunkielisiä ikääntyviä yhteisten liikuntakokeilujen pariin sekä kehitetään liikuntatoiminnan muotoja yhteistyössä Helsingin kaupungin palvelukeskusten ja liikuntapalveluiden kanssa.

Hankkeessa ennalta ehkäistään ikääntymisen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakyvylle sekä paikataan koronaviruksen aiheuttaman sosiaalisen ja fyysisen eristäytymisen aiheuttamia vaikutuksia ikääntyvien terveydelle ja hyvinvoinnille. Hankkeen mahdollistaa Helsingin kaupungin iäkkäiden liikunnan edistämisen erityisavustus (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala). Hanketoimintaa järjestetään osana JADE-toimintakeskuksen viikko-ohjelmaa elokuusta 2021 maaliskuuhun 2022.

Jaden ryhmäläiset kertovat arjestaan Suomessa

Tutustu toimintaamme ryhmäläistemme kokemusten ja ajatusten kautta. Videot ovat katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä, ja puhuttuna ryhmäläistemme kielillä arabiaksi, kiinaksi ja somaliksi (2017).

Toimintamme tavoitteet

Jäsenyhteisön kautta vaikuttaminen

Toimintakeskus on ikääntyvien vieraskielisten kohtaamispaikka, jossa kävijöitä rohkaistaan toteuttamaan vertaisryhmä- ja harrastetoimintaa myös itsenäisesti. Toimintakeskuksen ydin on jäsenyhteisö, joka edistää jäsenten kuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta. Jäsenyhteisö päättää yhteisesti toimintakeskuksen pelisäännöistä ja ideoi erilaisia aktiviteetteja, vierailuja ja retkiä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Sosiaalisia verkostoja vahvistava, vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta edistää ikääntyvän hyvinvointia ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sujuva arki rakentuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin palikoista. Ryhmätoimintaa kehitetään ikääntyvien tarpeiden ja toiveiden mukaan ja uusia toimintamuotoja pilotoidaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Asiakaslähtöinen, matalan kynnyksen toiminta ja palveluneuvonta tukevat ikääntyvien edellytyksiä hakeutua heidän kaipaamansa toiminnan ja tarvitsemiensa palveluiden pariin. Toimintakeskus tuo vieraskielisille iäkkäille tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja lisää heidän osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia ikääntyvien palveluissa.