Etsivä vanhustyö on tärkeä osa gerontologista sosiaalityötä. Siinä halutaan löytää ne haastavissa tilanteissa, palvelujen ulkopuolella sekä syrjäytymisvaarassa olevat, vaikeasti tavoitettavissa olevat ikääntyvät, joiden lähipiiri voi myös olla olematon.

Lue lisää